• بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1398/01/11 ساعت 11:29

    باخت #دربی به درک ولی شنیدم #فرشید_اسماعیلی توی رختکن درگیر شده و از کلمه «این سیاه‌ها» در قبال منشا و پاتوسی و ایسما استفاده کرده. من یه #استقلالی غلیظ ام ولی اگر درست باشه این روایت، هرگز در قبال این توهین نژادپرستانه کوتاه نمیام و باید اسماعیلی توبیخ بشه و عذرخواهی رسمی بکنه.