• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1398/01/11 ساعت 23:18

    بنا به فرمایش نبوی، حاکمیتی شایستۀ لقب اسلام است که طوری به شهروندان خدمت برساند که روز به روز بر موافقان خود بیفزاید و از مخالفان غیرمعاند خود بکاهد و معاندان را هم از عناد بازدارد.