• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/01/11 ساعت 21:54

    آن‌هایی که اهل کرم و خیراند تنها نیستند و جمع هستند، ما هم در جمع‌ها برویم و خودمان را در این جمع‌ها مخفی کنیم، خودمان را جدا نکرده و بزرگ نکنیم، #حباب می‌شویم و آن‌وقت با نوک سوزنی خالی شده و هیچ می‌شویم!