• محمد سالاری   salari_mohamad@

    1398/01/10 ساعت 10:36

    پدیده‌ای که در جریان #سیل ویرانگر شمال کشور بسیار جلب توجه می‌کند، رشد رفتارهای #پوپولیستی برخی مسئولین است،این در حالیست که خبرها حکایت از کم توجهی به #سیل_زدگان مظلوم لرستانی دارد. بهتر بود این #مدیران، ماهی گرفتن از آب گل آلود #لرستان را نیز امتحان می‌کردند.