• مجید غمخوار   ghamkhar_majid@

    1398/01/10 ساعت 18:33

    آقای رحمتی(مافیا) چی از جون تیم می‌خوای، ممنون از زحماتی که که برایمان در این سالها کشیدی اما بسه دیگه برو … #دربی۸۹