• امیر ناظمی   amirnazemy@

  1398/01/10 ساعت 17:42

  شهرآوردها تنها تجلی سطح فوتبال کشورها نیستند، بلکه گاه نماد #اقتصاد_سیاسی کشورها هستند.

  هر دو تیم دولتی، هر دو با اسپانسرهای یکسان، هر دو با گزارش یکسان تلویزیونی!

  با این همه یکسانی، رقابت آنقدری جدی نیست که منجر به توسعه شود.

  کاش چشم‌انداز ما بزرگتر بود.
  #دربی۸۹