• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/01/10 ساعت 21:03

    ارزش #علم و طلبگی را به مردم بازگو کنید طلبگی ذکر دائم است طلبگی جان برکف بودن است طلبگی عاشقی است طلبگی نستوه بودن است طلبگی مقاومت است طلبگی انرژی است طلبگی امیدی برای جامعه است طلبه آمده است که خدمت کند #طلبه ریزه‌خوار امام زمان(روحی له الفدا)و خدمتگزار حضرت ودوستان حضرت است.