• نیمه اول شاهد یک بازی زیبا و مهیج بودیم. گل، پنالتی و پر از صحنه‌هایی که برای یک بازی بزرگ مثل دربی لازم است. اما نیمه دوم برای‌مان آشناتر بود؛ شبیه خیلی از دربی‌های پیشین. یک بازی نه چندان زیبا و خالی از صحنه‌های ناب. نیمه دوم دربی مرد.. #دربی۸۹