• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1398/01/10 ساعت 12:07

    همان‌طور که دستور داده‌اند که هر شبانه‌روز، خودتان را به حساب و کتاب بکشید، باید یک مراقبه‌ای هم نسبت به سال گذشته داشته باشیم. اگر انسان، اهلِ مراقبه و محاسبه نباشد، همه عالَم هم معلم شوند، هیچ چیز دست او را نمی‌گیرد.