• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/01/08 ساعت 15:41

    یک معضلی است این دیدارهای #نوروزی و بلاتکلیفی ارباب رجوع ، این ایده خوب و امیدوارم در همه جا اجرایی شود استاندار زنجان: دید و بازدید نوروزی #مدیران ممنوع است باید در ساعات اداری در محل خدمت خود برای امور کاری و خدمت به #مردم حضور داشته باشند./فارس