• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/08 ساعت 14:03

    در این بلبشوی قیمت پیاز، یادی کنیم از محسن رفیق دوست ،چند سال پیش مصاحبه‌ای باهاش داشتم گفتم چه می‌کنید گفت تاجر پیازم که البته الان احتمالا به درجه سلطانی رسیده #پیاز