• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/01/08 ساعت 14:59

    بارندگی‌های اخیر و رسیدن آب #زاینده_رود به تالاب گاوخونی اگرچه باعث خوشحالی است اما فراموش نکنیم این اتفاق پس از سالها رخ داده؛حقابه محیط زیستی ١٧۶ میلیون مترمکعبی #گاوخونی سالهاست داده نشده و بدهی عظیم آبی به سفره‌های زیرزمینی وجود دارد. مدیریت آب همچنان دغدغه اصلی #اصفهان است.