• انفجاری مهیب در پایتخت #سوئد منابع محلی از وقوع انفجاری مهیب در شهر «استکهلم» پایتخت سوئد خبر می‌دهند. گفته می‌شود چندین نفر تا کنون مجروح شدند./ فارس