• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/01/06 ساعت 10:53

    این تصویر در این روزها شاید یکی از زیباترین نماد‌های #امید در ایران باشد. مردم گمیشان زن و مرد پابه‌پای هم شبانه‌روز کیسه‌های خاک و شن را پر کرده‌اند، سد ساخته‌اند و #سیل را از رو برده‌اند.