• حسین نوروزی   1hoseim@

    1398/01/06 ساعت 12:27

    بارون تهران داره متصل می‌باره. و من تمام وسایل شارژی رو زده‌ام به برق، که اگه سیل اومد و برق قطع شد، چندساعت بیش‌تر شارژ داشته باشم. #تدبیر #دانش