• حساب توییتری منتسب به دفتر مقام معظم رهبری   Khamenei_fa@

    1398/01/06 ساعت 19:45

    امروز #گام_دوم_انقلاب این است: شناختن ظرفیتها و استفاده از آنها. و شناختن کمبودها و مشکلها و سینه سپر کردن برای حل آنها. غرب و آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که اگر ملت ایران چیزی را اراده کند، حتما به دست خواهد آورد و بایستی کاری کنند که ملت ایران اراده نکند. #سخنرانی_نوروزی