• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/01/05 ساعت 22:06

    ضمن ابراز همدردی و تأسف برای حوادث اخیر، با توجه به تداوم بارش‌ در اصفهان و احتمال آبگرفتگی با دستور ویژه به تمام مدیران و کارکنان اعم از واحدهای آتش‌نشانی،خدمات شهری و ترافیکی در تمامی سطوح ستادی، مناطق و سازمانها آماده باش اعلام شد و شهرداری #اصفهان در آماده باش کامل قرار گرفت