• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/01/05 ساعت 21:26

    سیل خروشان به #دروازه_قرآن شیرازهم رسید.سیل گاهی یک آن می‌آید و می‌رود اما در همین مدت کوتاه، جان ۱۸نفر رامی گیرد ودهها نفر رامصدوم می‌کند .تهدید جدی است. #سیل شوخی و تماشا ندارد. در دو روز آینده حتی الامکان ازسفر(خصوصا در شب)، جابجایی وحضور درطبیعت پرهیزکنید. #سیل_شیراز