• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/01/03 ساعت 21:07

    گنبد کاووس از حالت بحرانی خارج شده و خوشبختانه در سیمین شهر و گمیشان هم دچار آبگرفتگی شدید نشدیم. آق قلا اما همچنان درگیر بحران است. سه اردوگاه اسکان موقت در حوالی شهر برپا شده. امکان زندگی در خانه‌های آبگرفته و برقراری برق فعلا وجود ندارد.مجددا خواهش می‌کنیم کسی در خانه‌ها نماند