• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/01/03 ساعت 01:55

    در بخش دولتی مشکلات پابرجاست و خیلی نمیتوانم بگویم سال ۹۷ بهتراز سالهای قبل بوده است.مثلاً همین امروز سایتی داریم که با شکایت ارشاد الان دو ماه است #فیلتر ه.دولتی‌ها نمیتوانند تا زمانیکه موضوع شکایت را در کمیته رفع موانع کسب و کار طرح شود بروند شکایت کنند اما این رعایت نشد