• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/01/03 ساعت 01:55

    صدای دولت به گوش بخش‌های پایین‌تر نمی‌رسد انگار رده‌های پایینی دولت در سراسر کشور از رده‌های بالاتر فرمان نمیبرند، یا اینکه وقتی دولت از استانداری و فرمانداری مصوبه‌ای ابلاغ می‌کند انگار به بخش پایین‌تر نمیرسد و گویا صدای دولت ضعیف بوده و این ایراد #دولت ما است