• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/01/02 ساعت 20:17

    نقد جدی به برنامه‌های نوروزی صدا وسیما وارد شده است

    ولی واقعیت اینه معاونت سیما نیاز به جوان گرایی دارد

    پیشنهاد : جناب میر باقری با سابقه دوازده سال ریاست سازمان ملی #جوانان ! فرصت را به #مدیران جوان‌ و متخصص بدهد

    قطعا نگاه مدیریتی نو و خلاقانه کارگشای مشکلات فعلی است