• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/01/02 ساعت 20:07

    نقد جدی به برنامه‌های نوروزی صدا وسیما وارد شده است ولی واقعیت اینه معاونت سیما نیاز به جوان گرایی دارد پیشنهاد : جناب میر باقری با سابقه دوازده سال ریاست سازمان ملی #جوانان ! رخصت را به #مدیران جوان‌ بدهد قطعا نگاه دهه هفتادی دیگر در #سیما کارگشا نیست