• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/01/01 ساعت 16:47

    توصیه مشاوران از ۹۷ به ۹۸ منتقل شود؟موافقید؟ #وزیر ورزش و جوانان مستقیم به موضوع استقلال و پرسپولیس ورود نکند وزیر صمت شخصا سر وقت #خودرو نرود وزیر #ارتباطات رسما سراغ موبایل نرود