• کانال تلگرامی«باشگاه روزنامه نگاران ایران»نوشت: مجید خرمی چهره مطبوعاتی سال شد با احترام به تمامی نامزدهای معرفی شده در این کانال تلگرامی، پسندیده بود نوشته می‌شد: مجید خرمی از نظر کاربران این کانال تلگرامی، چهره مطبوعاتی سال شد #رسانه #مطبوعات #ارتباطات #روزنامه_نگار