• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/12/28 ساعت 14:20

    #زاینده_رود دوباره به آغوش شهر بازمی گردد. #اصفهان، زنده و با نشاط، مهیای میزبانی از گردشگران نوروزی است. از هموطنانی که قصد سفر دارند دعوت می‌کنم به اصفهان بیایند و از زیبایی‌های بهاری، برنامه‌های متعدد فرهنگی هنری طراحی شده و از زیبایی‌های بی نظیر نوروز نصف جهان لذت ببرند.