• مرتضی پورعلی گنجی   mpouraliganji@

    1397/12/28 ساعت 13:02

    پر سر و صدا‌ترین آدم تو اتاق معمولا ضعیف‌ترین آدم تو اون اتاقه ، اعتماد به نفس همیشه با سکوت همراهه و بى سر و صداست