• فرشته رفيعي   fereshtehrafie@

    1397/12/28 ساعت 08:17

    #دستمزد کارگران حداقلی بگیر با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزارتومان به یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان رسید. عدد افزایش شاید چشمگیر به نظر برسد اما فراموش نکنیم حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری با ۳.۳ نفر جمعیت، ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. دخل و خرج هنوز گپ عمیقی دارد.