• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/12/27 ساعت 22:02

    صداوسیمای ایران همچنان #معلولیت را تاوان و عقوبت گناه می‌دادند! فیلم‌نامه‌نویس، کارگردان و تمام عوامل این مجموعه، ثانیه‌ای به تاثیر این دیالوگ روی مخاطب معلول‌شان فکر کردند؟! -چرا اینجا؟ +ما توی همین دنیا تاوان کارهایمان را پس می‌دهیم!