• آرمندهی درباره‌ی روش‌های کسب درآمد در #بلد نیز صحبت کرد و گفت فعلا اصلا برنامه‌ی کوتاه مدتی برای کسب درآمد در این سرویس ندارند و تمرکز آن‌ها بر ارائه‌ی سرویس مناسب و جذب مخاطب است. آن‌ها این سرویس را از طریق API در اختیار دیگر شرکت‌ها نیز قرار خواهند داد.