• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1397/12/27 ساعت 18:09

    می‌گویند نظامی که رسانه را در اختیار خودش دارد و محتوای خودش را نشر می‌دهد و اجازه فعالیت رسانه(تلویزیون) دیگری را نمی‌دهد، نظام دیکتاتوری محسوب می‌شود. این را من نمی‌گویم بلکه کتاب حقوق بین‌المللی ارتباطات که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، می‌گوید! #رسانه_ملی #فردوسی_پور