• علی زادمهر   zadmehr@

    1397/12/27 ساعت 20:36

    #فردوسی‌پور باید چند ماه پیش از #صدا‌سیما بیرون می‌آمد ،و در یک تلویزیون اینترنتی یا vod برنامه خودش می‌ساخت ،تا بعد از موفقیت برنامه‌اش بعد از چند سال دوباره مسولان صدا و سیما بیان ازش خواهش کنن برگرده صداو سیما ،مثل همان کاری که #رشیدپور کرد