• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/12/27 ساعت 13:29

    #هدایتی: زمانی که تیم ملی #والیبال با #آمریکا بازی داشت داورزنی رییس وقت فدراسیون از طریق دبیر فدراسیون با بنده تماس گرفت و گفت۱۵۰ هزار دلار به عنوان پاداش به ما بده که گفتم ما با لهستان مراودات بانکی نداریم اما بعد از دو ساعت پول را از طریق هلند به هتل هیلتون ورشو انتقال دادم