• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/12/27 ساعت 00:01

    امسال پانیا #پیک_نوروزی نداشت. آرامش بیش‌تری هم‌ دارد. تا حالا دو داستان خیلی خیلی کوتاه نوشته که رهاورد مدرسه است.یکی دو روز هم شغل فروشندگی را در مدرسه تجربه کرد. برایش جنسی خریدم و آنها در بسته‌های کوچک آماده کرد و در مدرسه به بچه‌های دیگه فروخت و با پولش اجناس آنها را خرید.