• ۶. حمزه‌لو متهم پرونده #پتروشیمی_گیت به‌همراه افرادی چون #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا شرکت‌هایی برای انتقال ارز تاسیس کردند که بعنوان نمونه در یکی از این شرکت‌ها به نام شرکت venito international trade ثبت شده در ترکیه است و با شراکت شیخ‌الاسلام و ریاحی داماد نعمت‌زاده شکل گرفته.