• فاطمه شیرزادی   fatemeshirzadi@

    1397/12/26 ساعت 11:47

    ۱۰ سال پیش به پزشکی مراجعه کردم که منشی داشت ولی خودش از من پول گرفت. مبلغ حق‌الزحمه‌اش را اعلام کرد، پول‌ را گرفت و شمرد، برخاست و اسکناس‌ها را گذاشت توی جیب شلوارش، بعد نشست به من بیمار گوش کرد. #پزشکان