• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/12/26 ساعت 22:54

    اما در #گام_دوم_انقلاب به فضل الهی بت غرب و لیبرالیسم پوشالی آن را که با حربه #نفوذ بر کشورهای ضعیف تحمیل کرده اند خواهیم شکست و قدرت پیش برندگی دین خدا در اقتصاد و زندگی مادی بشر (در کنار رشد معنوی) را به مردم حق پذیر دنیا نشان خواهیم داد. اقدام اول رسوا کردن جریان #نفوذ است.