• ٧- … صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران به دست می‌آید. به دلیل آنکه ژاپن و کره جنوبی از ژانویه شروع به استفاده از معافیت‌های نفتی کردند و در ماه فوریه همراه با چین و هند (با جبران نخریدن‌های قبلی) نفت و میعانات بیشتری از ایران برده‌اند به نظر می‌رسد..