• ٦- .. نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها کمتر باشد. با کم کردن میزان تولید نفت خام از مقدار تحویلی به پالایشگاه‌ها و افزودن میزان صادرات میعانات گازی به آن (قبل از تحریم‌ها صادرات میعانات گازی حدود٤٠٠ هزار بشکه در روز بود که حالا احتمالا بیش از نصف کمتر شده است)..