• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/25 ساعت 13:35

    ضرب‌الاجل #دادستانی برای دریافت‌کنندگان ۴۰میلیارد #تسهیلات کم سود یا بدون سود نماینده دادستان: نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از ۴ درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند، تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه