• ٣- بودجه سال ٩٨ کشور بر اساس صادرات روزانه یک میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه نفت و میعانات گازی بسته شده و قیمت نفت هم بشکه‌ای ٥٤ دلار در نظر گرفته شده است. یعنی روزی ٨١ میلیون دلار و سالی حدود ٢٩/٥ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال آینده. نرخ تسعیر ارز را هم که برای کالای اساسی..