• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/25 ساعت 11:30

    سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در جلساتی که تاکنون در کمیسیون پیرامون شکایات مردمی درباره #گرانی #خودرو داشتیم، نتایج خوبی حاصل شده است
    در این جلسات، #خودروسازان نیز توضیحات خود را ارائه کردند اما غالب توضیحات آنها برای افزایش قیمت‌های بی‌رویه، قانع‌کننده نبود.