• ١٤- … اما کره جنوبی به میعانات گازی ایران احتیاج دارد. اگر معافیت‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد دو راه برای تامین نسبی درآمد نفتی بودجه وجود دارد؛ اول افزایش قیمت نفت بیش از ٥٤ دلار و دوم تدابیر ویژه اقتصادی برای فروش نفت که جای بحثش اینجا نیست.