• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/12/25 ساعت 23:47

    خوش بینی ساده انگارانه به #غرب وحامیانش!

    ۳ماه قبل یک مسلمان اردنی درفیس بوک نوشت:
    «#نیوزلند را برای زندگی انتخاب کردم چون اینجا مهم نیست کی هستی،همه باتو به عنوان یک انسان برخوردمیکنند ومیتوانی هرعقیده‌ای داشته باشی.»

    وحالا درحمله #تروریستی به همراه دختر ۴ساله‌اش به شهادت رسید!