• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/12/25 ساعت 00:14

    «راشاتودی» در گزارشی بررسی کرد که ترامپ به دلیل ناآگاهی از امور استراتژیک، سودجویی و نداشتن طرحی مدون در سیاست خارجی تصویر آمریکا در جهان را مخدوش کرده است. ادامه گزارش را در مهر بخوانید: