• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/12/25 ساعت 17:30

    کارگردان «ارباب حلقه‌ها» از درد برادران مسلمان نیوزیلندی نوشت

    جکسون: نیوزیلندی‌ها در ابراز عشق و حمایت از برادران و خواهران مسلمان یکپارچه هستند
    و یادشان در قلبمان زنده می‌ماند. ما باید هر کاری بکنیم تا آنها از این تراژدی وحشتناک بهبود یابند.

    #NewZealand