• ٩- قیمت نفت برنت دیروز بشکه‌ای ٦٦ دلار و ٣٨ سنت بود. بحران‌های ونزوئلا، الجزایر و نیجریه می‌تواند محرک بازار نفت باشد و قیمت‌های بالای ٥٤ دلار در سال آینده می‌تواند بخشی از کمبود صادرات احتمالی برخی ماه‌ها در سال آینده را جبران کند.