• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/12/25 ساعت 00:12

    ساز و کار ایرانی متناسب با #INSTEX بزودی ثبت می‌شود

    رئیس کل بانک مرکزی: ثبت این شرکت به معنای معطل شدن برای عملیاتی شدن سازوکار اروپا نیست وما استراتژی اتخاذ شده خود برای نحوه تأمین مالی و تجارت در شرایط تحریم از روش‌هایی که طراحی کرده‌ایم بخصوص ازطریق شرکای تجاری ادامه می‌دهیم.