• ١٠- ماجرای افزایش تولید نفت امریکا در سال آینده و تاثیرگذاری‌اش در بازار نفت جدی است. هر چند وزارت انرژی امریکا برآوردش برای تولید نفت این کشور در سال ٢٠١٩ را ١١٠ هزار بشکه در روز کاهش داده است با این حال ایالات متحده در سال جاری میلادی ١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز و …