• ١٧- حالا اما بی‌انصافی است که نزدیک نوروز و فصل بهار باشیم و از امید و شکوفایی دوباره طبیعت ننویسیم. اتفاقا ما هم چقدر به امید نیاز داریم. بیشتر از آن به مسوولان کم‌خطا.